Основними цілями аналізу інформаційної безпеки являються:
● оцінка ризиків відносно безпеки ресурсів АС;
● оцінка поточного рівня захищенності АС;
● локалізація вузьких міст в системі захисту АС;
● оцінка відповідності АС відповідним стандартам в області ІБ;
● надання звіту про існуючі невідповідності стандартам,
критеріям та системі захисту АС.
Основними цілями при проведенні аудиту інформаційоної безпеки
підприємства являються:
● оцінка корректності постановки задачі інформаційоної безпеки
організації в розрізі бізнес-задач організації, включаючи вимоги
законодавства;
● аналіз реалізації задач і контролю інформаційної безпеки;

● аналіз виконання задач інформаційної безпеки співробітниками
організації;
● комплексний аудит інформаційних систем підприємства дає можливість
встановити рівень ефективності інформаційної безпеки кожної
конкретної організації та визначити план заходів по зниженню
витрат та усуненню ризиків, пов’язаних з інформаційною безпекою.

Проведення аудиту інформаційної безпеки підприємства доцільно у
випадках, коли потрібна актуальна інформація та незалежна оцінка стану
інформаційної безпеки в організації.


Дзвоніть нам та замовляйте послугу